Anvisning för smidigare ansökan om FPA-ersättning

Visste du att Pihlajalinna Företagshälsovård kan sända arbetsgivarens kostnads- och aktivitetsuppgifter som gäller företagshälsovård till FPA:s e-tjänst direkt från datasystemet? Detta ger snabbare handläggning av ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader och sparar företagets tid.  

Så här går det till:  

  1. Företagshälsovårdaren sänder de uppgifter som gäller arbetsgivaren till FPA (minimidebitering 1 h arbete).  
  2. Arbetsgivaren granskar i FPA:s e-tjänst de uppgifter som tjänsteproducenten sänt.  
  3. Arbetsgivaren kan redigera uppgifterna i tjänsten och godkänner dem sedan som grund för ansökan om ersättning.  

Här en länk till FPA:s anvisning. Vänligen kontakta den företagshälsovårdare som utsetts för er organisation för att gå över till denna modell.  

Obs! Om ni inte vill ha FPA:s förhandsifyllda ersättningsblankett från företagshälsovården (inte på papper eller som PDF-fil) utan göra upp den själv som arbetsgivare i fortsättningen, vänligen meddela detta snarast möjligt till den företagshälsovårdare som utsetts för er organisation.  Tidpunkten för att lämna in ersättningsansökan beror på er räkenskapsperiod. Kostnads- och aktivitetsuppgifter som gäller företagshälsovården insamlas när fakturan för den sista månaden av räkenskapsperioden betalats.  

Grundläggande information om ersättning för företagshälsovårdens kostnader på FPA:s webbplats.   

Nyheter

Kvinnan, klimakteriet och arbetslivet

Ledvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, svettning? Känns det som om den höga nivån på yrkeskunskapen och kunnandet plötsligt är på väg att...

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...