”Arbetsgivarna har tillgång till våra experter inom företagshälsovård när det gäller flera teman relaterade till arbetsförmåga”

säger Pihlajalinnas nya ledande företagsläkare Henni Hyytiä-Ilmonen.

Henni Hyytiä-Ilmonen inledde sitt arbete 1.4.2023. Under våren och sommaren har hon bekantat sig med såväl kundrelationerna som organisationen. Både Pihlajalinna och förändringstakten i samhället utmanar också direktören för företagshälsovård.

”Min viktigaste uppgift är att leda företagshälsovårdens utvecklingsagenda. Vi lever i en intressant tid, eftersom arbetslivet, företagshälsovården och temat om arbetsförmåga genomgår en omvandling. Pihlajalinnas mål att tillhandahålla en effektiv hälsovård passar även utmärkt med företagshälsovården – vårt mål är att skapa mervärde för våra kunders affärsverksamhet med hjälp av kostnadseffektiva företagshälsovårdstjänster.”

Ett exempel på den samhälleliga omvandlingen är förnyandet av Arbetarskyddslagen 1.6.2023. En av de viktigaste förändringarna relaterar till behovet av att få folk att stanna kvar längre i arbetslivet. Enligt den nya lagen är vi skyldiga att fästa särskild uppmärksamhet vid personer över 55 år. Ledande företagsläkare Henni Hyytiä-Ilmonen fick en inbjudan till TV-morgonprogrammet Huomenta Suomi för att diskutera temat i samband med Förenta staternas president Joe Bidens besök i Finland.

”Åldern är inget hinder för arbetsförmåga, men kräver särskild uppmärksamhet. Företagshälsovården är expert på kopplingen mellan arbete och hälsa. Ett av målen för Lagen om företagshälsovård och Arbetarskyddslagen är att hjälpa arbetsgivarna att stödja arbetsförmågan hos arbetstagare i olika ålder. Det lönar sig att utnyttja vår expertis när det till exempel gäller att identifiera specialutmaningar hos unga och äldre arbetstagare”, säger Hyytiä-Ilmonen.

Se diskussionen på Huomenta Suomi här.

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...