Återhämtning under arbetsdagen – pauser, variation och stöd av medarbetare

En paus under arbetsdagen är det vanliga sättet att ordna möjlighet till återhämtning. Särskilt i jobb med fysisk belastning borde man låta kroppen vila och normalisera temperaturen emellanåt. I arbetet som belastar observationsförmågan, slutledningsförmågan och inlevelseförmågan kan variation vara ett effektivare sätt än pauser för att ladda batterierna och få mera krafter i jobbet.

Om din arbetsdag består av möte efter möte, och du märker att du blir avtrubbad till att övriga arbetsuppgifter förblir ogjorda, kan du få återhämtning genom att planera en ny kalendermall. På så vis kan du ta i beaktande uppgifter som ska skötas efter möten eller förberedelser inför möten. Detta kan även hjälpa dig att på ett konkret sätt se hur många möten du hinner med under en arbetsdag – sällan fler än fyra.

Om din arbetsdag av någon orsak är enformig, fundera på en motvikt till detta, och försök få in ljusa toner i en annars mörk arbetsdag. En arbetsdag kan vara enformig till exempel på grund av ensamarbete, sökande av information under en alltför lång tid eller ständig närvaro bland kunder. Om det är svårt att identifiera de egna belastningsfaktorerna, diskutera med de övriga i teamet eller kom till företagspsykologen, för att genom växelverkan på mottagningen reflektera över din situation.

Gällande återhämtning under arbetsdagen är det viktigt att schemalägga jobbet till maximalt 90 minuters arbetspass, efter det är det dags att belasta ett annat hjärnnät. Det vill säga om du under en arbetsdag sysslar med kreativt skrivande, passar det bra med ett Teams-möte efter det. Eller om du först är huvudansvarig för ett möte, kan nästa kalenderbokning gälla något där du inte är huvudansvarig.

 

Motsatta arbeten är till exempel:

  • Jobb i socialt samspel med andra och jobb på egen hand
  • Fysiskt aktivt jobb och sittande jobb
  • Granskning som kräver noggrannhet och fritt tänkande i större banor.

Återhämtningen stöds utöver av variation även av känslan av att få något gjort, gå vidare eller lyckas tillsammans. När ni nästa gång är på distansmöte eller har ett möte i samma fysiska rum med teamet, lägg märke till kvaliteten i växelverkan: stöder den teamets gemensamma återhämtning, laddning av batterier och inspirerar eller tröstar den andra efter behov. I slutet av ett möte kan ni turvis fundera på vilken kraftkälla som boostades vid detta möte.

 

Susanna Paarlahti

Servicechef för företagshälsopsykologi

 

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...