Företagsfysioterapeutens direktmottagning vid besvär i stöd- och rörelseorganen

Vad är det och hur kommer jag dit?

Företagsfysioterapeutens direktmottagning betyder att arbetstagaren går till företagsfysioterapeutens mottagning utan att först besöka en läkare, i stället för att besöka en läkare. Pihlajalinna Företagshälsovård har använt denna verksamhetsmodell sedan 2017. Hänvisningen till företagsfysioterapeutens direktmottagning sker via Pihlajalinnas Sjukskötartjänst, som centraliserat bedömer behovet av vård. Man kan komma till företagsfysioterapeutens direktmottagning också på andra sätt, till exempel genom att boka tid direkt på webben. Hänvisningskanalerna varierar enligt de servicemodeller som avtalats med organisationskunderna.

Ändamålsenligheten styr

Den centrala principen inom Pihlajalinnas verksamhetsmodell för direktmottagning är ändamålsenlighet. Det betyder att till exempel en arbetstagare som lider av ryggsmärtor möjligast lätt och i rätt tid hänvisas till en sakkunnig i enlighet med symtombilden. En stor del av besvären i stöd- och rörelseorganen är sådana att den mest ändamålsenliga yrkespersonen som kan hjälpa i situationen är företagsfysioterapeuten. Ibland kan besväret i stöd- och rörelseorganen vara förknippat med symtom som tyder på allvarligare sjukdomar. Då ska man besöka läkarens mottagning.

Man hänvisas alltså till företagsfysioterapeutens direktmottagning via bedömningen av vårdbehovet som görs av Pihlajalinnas Sjukskötartjänst i sådana situationer när det baserat på symtombilden inte finns något behov av att besöka läkarens mottagning. Om arbetstagaren söker sig till direktmottagningen på egen hand har en förhandsscreening inte nödvändigtvis gjorts. Det är också bra att veta att företagsfysioterapeuten på mottagningen bedömer behovet av läkarvård och hänvisar vid behov till läkaren. Man kan lugnt söka sig till företagsfysioterapeutens mottagning även om man inte är säker att det är rätt ställe.

Vilken nytta har man av att besöka företagsfysioterapeutens direktmottagning?

Syftet med besöket på företagsfysioterapeutens mottagning är att patienten snabbare ska komma igång med rehabiliteringen samt att förbättra förutsättningarna för egenvård. På organisationsnivå innebär direktmottagningen mer rättfram verksamhet och därigenom mindre onödiga besök hos hälsovården, mindre besvär i stöd- och rörelseorganen och frånvaro på grund av dem – med andra ord en bättre arbetsförmåga.

Företagsfysioterapeuten är specialiserad på att undersöka besvär i stöd- och rörelseorganen samt på individuell rådgivning för att undvika framtida besvär. Hen är också företagshälsovårdsteamets främsta sakkunnig i fråga om att granska förhållandet mellan arbetsbelastningen och besväret i stöd- och rörelseorganen. Sjukfrånvaro kan ofta ersättas med tillfälliga arbetsarrangemang. Bedömningen av behovet av dessa och vid behov programmeringen är en fast del av direktmottagningsbesöket. Om arbetsarrangemang inte är möjliga kan rekommendationen om sjukfrånvaro också skötas via direktmottagningen så länge man har kommit överens om denna praxis med kundorganisationen.

Kunskap är också en medicin vid besvär i stöd- och rörelseorganen

Ett centralt element på företagsfysioterapeutens direktmottagning är att personen med besvär i stöd- och rörelseorganen får information och råd och frågor som hen undrar över. Man vet att till exempel följande frågor är vanliga när man drabbas av besvär i stöd- och rörelseorganen: Är det frågan om något allvarligt? Vad beror besväret på? Måste jag bli borta från jobbet? Vad kan man göra åt besväret, och vad kan jag göra själv? Vad får jag göra? På företagsfysioterapeutens direktmottagning får arbetstagaren svar på bland annat dessa frågor.

Du får mer information om vårdvägen för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen och direktmottagningen av din organisations utsedda företagsfysioterapeut.

 

Lauri Raivo, servicechef, företagsfysioterapi

 

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...