Företagshälsovården kan minska permanenta sjukpensioneringar med hjälp av samarbete och kvalitativa åtgärder

En minskning av antalet sjukpensioneringar skulle minska bristen på arbetskraft i samhället.  Hur kan sjukvården bidra till detta? Läs om resultaten i Pihlajalinnas specialläkare inom företagshälsovård och allmän medicin, Jarmo Kuronens, doktorsavhandling.

 

Bristen på arbetskraft och en åldrande arbetande befolkning är utmaningar som hela Europa står inför.  På grund av befolkningsstrukturen är det fler arbetstagare som lämnar arbetslivet än det kommer nya. Orsakerna till att man lämnar arbetslivet kan förutom arbetspensionen vara arbetslöshet och sjukpensionering. Ofta beror sjukpensioneringen på sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller mentala problem som depression och missbruksproblem.  I samhället letar man aktivt efter olika sätt att förlänga arbetskarriärerna.

 

Jarmo Kuronen behandlar i sin doktorsavhandling företagshälsovårdens möjligheter att minska permanenta sjukpensioneringar. Forskningen i doktorsavhandlingen genomfördes som ett samarbete med företag och arbetstagare. Forskningsmaterialet bestod av kvalitetsmätningar som omfattade stöd av de anställdas arbetsförmåga, hälsoundersökningar av partiellt arbetsförmögna, vård av depression, uppföljning av alkoholkonsumtion, förekomster av sjukdomar i stöd- och rörelseorgan samt mentala problem.

 

I forskningen granskades följande frågor:

 

  1. Kan företagshälsovårdens nätverksarbete i samband med utvecklingen av kvaliteten minska förekomsten av sjukpensioneringar?
  2. Kan stödåtgärder för att återställa arbetsförmågan minska behovet av sjukpensionering?
  3. Vilka faktorer påverkar företagsläkarnas och -hälsovårdarnas aktivitet att ingripa i arbetstagarnas överkonsumtion av alkohol.
  4. Följer inledningen, processen och slutresultat av stödåtgärder för upprätthållande av arbetsförmågan nationella lagar och rekommendationer?

 

Samarbete har betydelse

 

Forskningen påvisade att en systematisk förbättring av kvaliteten kan minska permanenta sjukpensioneringar och främja tillämpande av partiell sjukpension. Redan en anslutning till företagshälsovårdens kvalitetsnätverk skapade positiva resultat. Att aktivt ingripa i storkonsumtion av alkohol, följa upp statistiska mätare för risker kring arbetsförmågan och därigenom ingripa i problem med arbetsförmågan samt att utbilda kvalitetsansvariga inom företagshälsovården hade större inverkan på resultaten än till exempel att intensifiera vården av enskilda sjukdomar. Forskningen lyfte även fram arbetstagarnas egen initiativtagningsförmåga och betydelsen av chefernas roll i inledande av åtgärder som stödjer arbetsförmågan.

 

Forskningen presenterade ny information om effekterna av nätverk inom företagshälsovården i förebyggande av sjukpensionering, identifiering av alkoholproblem och stödjande av partiellt arbetsförmögna. Slutsatserna av forskningen är att företagshälsovården spelar en roll i beslutsfattandet, även om huvudansvaret för stödjande av arbetsförmågan ligger på arbetsplatserna. Resultaten framhäver betydelsen av samarbete och uppmuntrar även till att förbättra kvaliteten inom företagshälsovården. Huvudbudskapet är att en planmässig, samarbetsorienterad företagshälsovård kan vara effektiv.

 

Jarmo Kuronen

Specialläkare inom företagshälsovård och allmän medicin

 

Doktorsavhandlingen granskades och godkändes vid fakulteten för hälsovetenskaper vid Östra Finlands universitet 29.8.2023. Hela doktorsavhandlingen kan läsas här  här.

 

 

Nyheter

Kvinnan, klimakteriet och arbetslivet

Ledvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, svettning? Känns det som om den höga nivån på yrkeskunskapen och kunnandet plötsligt är på väg att...

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...