Har du hört om arbetsmästartjänsten?

Pihlajalinna erbjuder en riksomfattande arbetsmästartjänst som är inriktad på kunder som råkat ut för olycksfall i arbetet eller trafikskada. Arbetsmästartjänsten är en riksomfattande tjänst som sysselsätter sex arbetsmästare.

Vi är specialister inom rehabilitering och återgång till arbetet för Pihlajalinnas kunder som omfattas av lagstadgade försäkringar. Vi arbetsmästare är professionella inom våra yrken och i vårt arbete hjälper vi kunden att redan i början av rehabiliteringen styra in tankarna på återgången till arbetet. Vi strävar efter att lösa utmaningar i samband med återgången till arbetet redan i ett tidigt skede efter olyckan för att den olycksdrabbade kundens väg tillbaka till arbetet ska vara så smidig som möjligt. Vi är problemlösare som förstår oss på de fysiska, psykiska och sociala krav som är förknippade med återgången till arbetslivet.

Syftet med vår tjänst är att säkerställa att våra kunder får en snabb och smidig rehabilitering med målet att i rätt tid återgå till arbetet efter olyckan. Vi hjälper också våra kunder i frågor som berör förmåner. Kundens eget vårdteam, företagshälsovårdsteam eller försäkringsbolaget styr kunden till arbetsmästartjänsten.

Arbetsmästaren samarbetar med kundens vårdteam samt vid behov med arbetsgivaren, företagshälsovården, försäkringsbolaget och andra samarbetspartner.

Om kunden står i risk att förlora sitt yrke eller arbete på grund av en olycka erbjuder vi också yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för att hitta ett nytt yrke eller en ny utbildning. För yrkesinriktade rehabiliteringstjänster krävs alltid försäkringsbolagets betalningsförbindelse..

Om en kund behöver besöka arbetsmästarens mottagning kan hen kontakta sitt eget företagshälsovårdsteam och be om en besökstid till arbetsmästaren. Man kan även begära hänvisning till arbetsmästartjänsten av försäkringsbolaget.

”Arbetsmästartjänsten erbjuder den olycksdrabbade arbetstagaren personligt och mänskligt stöd för rehabilitering och återgång till arbetslivet. Den anställda får stöd på vägen i ett skede i livet som ofta kan vara utmanade” säger Liisa-Maija Yliniitty, Pihlajalinnas utvecklingschef och arbetsmästare.

Läs även

https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/vakuutusasiakkaat/tyomestarit

 

Begär en offert på företagshälsovårdstjänster

Pihlajalinnas kundorienterade behovsbaserade verksamhetsmodell genererar kostnadseffektivt hälsa och arbetsförmåga. En högklassig och förebyggande företagshälsovård baserar sig på en ingående kännedom om arbetsplatsen. Kontakta oss så skickar vi dig en skräddarsydd offert.

Läs mer om Pihlajalinnas företagshälsovårdstjänster

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...