Kan du använda psykologen i ditt företagshälsovårdsteam?

Publicerad 18.8.2023

Pihlajalinnas alla organisationskunder har tilldelats ett multidisciplinärt team som även omfattar en företagspsykolog.

 

Företagspsykologen är en expert i psykosociala ärenden, det vill säga frågor som rör det psykiska välbefinnandet. Dessa kan höra samman med växelverkan i arbetsgemenskapen, att förbättra smidigheten i arbetsprocesserna, minnesbelastningen och att klargöra gestaltningen, samt att återhämta sig från arbetsbelastningen. Även det att man identifierar styrkorna för arbetstagare i olika åldrar, olika fördelar som hör samman med ledningspraxis eller frågor som gäller bearbetning av olika faser som tidigare har belastat arbetsgemenskapen, kan främjas tillsammans med psykologen för ert team.

 

Företagspsykologen kan bedöma arbetets psykosociala omständigheter till exempel som en del av en arbetsplatsutredning. Hen kan delta i planeringen av innehållet i följande års verksamhetsplan. Eller hen kan vara chefens tankepartner i problemsituationer liksom lotsen hjälper kaptenen när det är svårt att navigera i en led.

 

Teamets företagspsykolog är ett stöd för hela arbetsgemenskapen i sektorövergripande och flerfasiga processer. Du kan kontakta företagspsykologen för ditt team via er utsedda företagsskötare.

 

Susanna Paarlahti,
Servicechef,
företagspsykologi

 

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...