Päihdeongelmien käsittely on työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä

Päihteiden käytöstä aiheutuvat ongelmat aiheuttavat moninaisia haasteita sekä työntekijöille että työpaikoille. Päihteiden ongelmakäyttö aiheuttaa esimerkiksi mieliala- ja ahdistusoireita, heikentää työ- ja toimintakykyä sekä pitkäaikaisesti käytettynä lisää vaaraa sairastua vakaviin sairauksiin. Työpaikan näkökulmasta päihteiden ongelmakäyttö lisää sairauspoissaoloja sekä nostaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä. Päihdeongelmissa, kuten monissa muissakin sairauksissa, tehokkainta on ennalta ehkäistä ongelman syntymistä ja puuttua riskikäyttöön jo varhain.

 

Pihlajalinnan työterveys tarjoaa organisaatioille tukea päihdeongelmien käsittelyyn sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

– Päävastuu työkykyhaasteisiin puuttumisesta on työpaikoilla, joissa ongelmat näkyvät monesti varhain. Työterveyshuollolla on kuitenkin myös keskeinen rooli työikäisten päihdehaittojen ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. Päihdeongelmien ennaltaehkäisy ja hoito on osa työntekijöiden kokonaisvaltaista työkyvyn tukea ja arviointia, jota tehdään yhteistyössä työpaikkojen kanssa, sanoo Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Henni Hyytiä-Ilmonen.

Pihlajalinnan työterveydessä on kehitetty päihdehoitopolku, jonka tavoitteena on havaita päihteiden ongelmakäyttö varhain, jo ennen siitä aiheutuvia työkykyyn ja terveyteen vaikuttavia haittoja sekä käynnistää tarvittava ohjaus, hoito ja seuranta. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö huomioidaan osana työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin arviointia ja seurantaa. Työterveys myös tukee työpaikkoja päihdeohjelman ja päihdehaittoja ehkäisevien toimintamallien laatimisessa. Työterveys toimii tarvittaessa myös esihenkilöiden sekä työyhteisön tukena erilaisissa päihdeasioissa.

Pihlajalinnan päihdehoitopolussa työterveyshoitaja on keskeisessä roolissa. Työterveyshoitaja kysyy säännöllisesti vastaanotolla päihteiden käytöstä, mutta myös henkilö itse tai työnantaja voi ilmoittaa päihde-epäilystä työterveyteen. Päihdeohjelman mukaisesti kartoituksen perusteella tehdään tarvittaessa hoitoonohjaussopimus. Työterveyshoitaja pitää myös huolen, että asiakkaan hoitosuhde ei katkea. Hoitaja seuraa hoitoonohjauksen toteutumista ja pitää yhteyttä työntekijään ja tarvittaessa työnantajaan. Näin varmistetaan, että yhdessä sovittu hoitoonohjaus toteutuu ja työntekijä ei pääse putoamaan kuntoutuksen ulkopuolelle.

Mikäli haluatte keskustella päihdehaittoihin liittyvästä yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa, olkaa yhteydessä omaan nimettyyn työterveyshoitajaanne.

Järjestämme maksuttoman webinaarin päihdeongelmien hoitamisesta ja puuttumisesta. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Ilmoittaudu heti tai viimeistään 31.5. mennessä tästä.

Aikaisemmat ajankohtaiset uutiset

Johda itseäsi kuin Hercule Poirot

Toimitko työssäsi kuin Hercule Poirot? Mitä paineisempi tilanne, sitä varmimmin mestarietsivä ilmoitti kaikille osapuolille vetäytyvänsä...

Kokonaisvaltainen työergonomia

Mitä tarkoittaa ergonomia? Sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista työ ja luonnonlait (ergo ja nomos). Tässä työ tarkoittaa työelämässä...

Pidetään huolta työkyvystä

Suomalaisessa työelämässä ilmenee vanhaa yksioikoista suhtautumista sairaudesta aiheutuvaan työkyvyttömyyteen. ”Tulet töihin vasta, kun olet täysin...

Influenssa voi tulla kalliiksi

Tiesitkö, että terve työikäinen voi sairastaa influenssaviruksen vuoksi viikon ajan? Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on keskimäärin 400...

Tunnetko oman työkykyvalmentajasi?

Pihlajalinnan moniammatilliseen työterveyshuoltotiimiin kuuluu myös työkykyvalmentaja, joka toimii työterveyshuollossa sosiaalialan asiantuntija...

Arjen ajankäytön lautasmalli

Syyskauden käynnistyminen tarkoittaa monilla arkirutiineihin palaamista. Rutiinit – nuo mainio renki, vaan viheliäinen isäntänä. Uusi syyskausi...