Laukaan kunta – Henkilöstön tyytyväisyyteen ja jaksamiseen kiinnitetään paljon huomiota, koska hyvinvoivat työntekijät ovat voimavaramme

Olemme olleet Pihlajalinnan asiakkaina vuodesta 2011 alkaen. Kilpailutimme työterveyssopimuksen ja saimme Pihlajalinnalta edullisimman tarjouksen. Kilpailutuksen myötä valitsimme heidät työterveyskumppaniksemme.

 

Laukaan kunnalla työskentelee vakituisesti noin 750 ja määräaikaisesta noin 250 työntekijää. Kunnalla on paljon erilaisia toimialoja, joista suurimmat ovat varhaiskasvatus, opetus sekä hoiva-ala.

Käytössämme ovat sairaanhoidon ja työterveyshuollon palvelut. Erilaisiin työntekijöiden ristiriitatilanteisiin olemme käyttäneet Pihlajalinnan psykologin palveluita asioiden selvittämiseksi.

Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu ja sairauspoissaoloja on pyritty vähentämään erilaisin keinoin. Henkilöstön tyytyväisyyteen ja jaksamiseen kiinnitetään paljon huomiota, koska hyvinvoivat työntekijät ovat voimavaramme.

Jaksaminen perusturvapuolella ja hoitoalalla on ollut kortilla erityisesti nyt korona-aikana ja tämän asian kanssa työskentelemme jatkuvasti. Henkilöstölle tehdään säännöllisesti erilaisia hyvinvointikyselyjä mm. työssä jaksamiseen liittyen. Myös esimiehille tehdään omat työtyytyväisyyskyselyt yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa.

Sairauslomien seuranta on tarkkaa ja työterveyshuollon kanssa mietitään yhdessä erilaisia vaihtoehtoja työhön palaamiseen. Näin pyritään vähentämään pitkittyneitä sairauspoissaoloja. Olemme pitäneet Pihlajalinnan kanssa kolmikantaneuvotteluja, joissa olemme käyneet läpi työntekijöiden jaksamista ja vaihtoehtoisia työtehtäviä sairauslomien välttämiseksi.

Vuosien myötä yhteistyömme Pihlajalinnan kanssa on muotoutunut hyvin toimivaksi ja uusia yhteistyömuotoja kehitellään jatkuvasti. Kaikista työntekijöiden sairauspoissaoloista menee muistio myös Pihlajalinnalle, jotta etenkin pidentyneisiin sairauspoissaoloihin voidaan puuttua ajoissa ja asianmukaisella tavalla.”

Tutustu Pihlajalinnan työterveyspalveluihin.

Pihlajalinna on työterveyskumppanina luotettava ja kommunikointi on sujuvaa

 

”Olemme olleet tyytyväisiä Pihlajalinnan henkilökuntaan. Henkilökunta on erittäin pätevää ja palvelualtista Laukaan toimipisteessä. Pihlajalinnan viestintä ja kommunikointi uusista asioista sekä muutoksista on ollut ehdottoman selkeää.

Kiitos Laukaan toimipisteen henkilöstölle sekä erityisesti asiakkuuksien hoidosta vastaavalle asiakkuuspäällikölle. Pihlajalinna on työterveyskumppanina luotettava ja heidän kanssa on helppo keskustella asioista. Voimme suositella Pihlajalinnaa työterveyskumppanina myös muille yrityksille.”

Kaija Koskenniemi, henkilöstösuunnittelija, Laukaan kunta

Haluatko tietää lisää?

Työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta. Terve ja motivoitunut työtekijä on yritykselle todellinen voimavara ja kilpailuetu. Jutellaan yhdessä, kuinka parannetaan teidän työterveyspalvelunne vaikuttavuutta.

Jätä tarjouspyyntö työterveyspalveluista.

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme

  • Erinomaiset digitaaliset palvelut
  • Ympärivuorokautinen hoitajachat ja puhelinpalvelu työterveysasiakkaille
  • Hyvät edut työterveysasiakkaiden käyttöön
  • Räätälöidyt palvelut asiakasyrityksen tarpeisiin
  • Oman työterveystiimin
  • Kumppaniksi suomalaisen yrityksen – maksamme kaikki verot Suomeen