Savas-Säätiö

Työterveyden yhteistyöllä aito halu ja tuki kohti työntekijöiden parempaa hyvinvointia

 

Savas-Säätiö sr on Pohjois- ja Etelä-Savon alueella toimiva tukea tarvitsevien henkilöiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tuottaja. Savas-Säätiö työllistää yli 300 työntekijää 22:ssa eri yksikössä. Pihlajalinna oli jo aikaisemmin työterveydentuottaja Mikkelin alueella ja yhteistyö koko Savas-Säätiön alueella alkoi toukokuussa 2023. Savas-Säätiön yksi tärkeistä arvoista, ihminen edellä, toteutuu niin asiakkaita kuin henkilöstöäkin koskevassa toiminnassa

Savas-Säätiö työllistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, kuten lähihoitajia ja sosionomeja. Monet henkilöstöstä tekevät vuorotyötä, ja työ kuormittaa henkisesti ja fyysisesti yksiköistä riippuen.

– Valtaosa työntekijöistämme tekee vuorotyötä, joka tuo mukanaan omanlaisia rasitteita. Henkinen kuormitus tulee huomioida etenkin mielenterveyskuntoutujien ja autisminkirjon palveluyksiköissä, ja fyysinen kuormitus liikuntarajoitteisten asiakkaiden kanssa toimiessa, kuvailee Savas-Säätiön toimitusjohtaja Vilma Kröger.

 

Savas-Säätiö sr

 

  • Vuonna 1989 perustettu säätiö edistää tukea tarvitsevien ihmisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä.
  • Säätiöön kuuluu 22 yksikköä Savon alueella työllistäen yhteensä yli 300 henkilöä.
  • Savas-Säätiöllä on palvelukotien ja toimintakeskusten lisäksi kehittämis-, innovaatio- ja koulutustoimintaa.
  • Savas-Säätiön arvoja ovat ihminen edellä, avoimuus sekä osallisuus.
  • Työterveysyhteistyö Pihlajalinnan kanssa alkoi syksyllä 2022.

 

Toiminta-alueen laajuus ja laatu osoittautuivat kilpailutuksessa Pihlajalinnan eduksi

Savas-Säätiö valitsi Pihlajalinnan työterveyden syksyllä 2022 kilpailutuksen kautta. Aiemmin työterveyspalvelut olivat pirstaloituneena eri toimijoille, ja tahtotilana oli löytää työterveyspalveluiden tuottaja, joka voisi tarjota laadukkaita palveluita koko Savon toiminta-alueella. Uutta työterveyskumppania valitessa vaakakupissa painoi eniten palveluiden monipuolisuus, hinta ja Savas-Säätiön yksiköitä lähellä olevat työterveyden toimipisteet.

– Työterveyskumppaniksi halusimme toimijan, joka toimii koko toimialueellamme. Pihlajalinnan valitsimme työterveyskumppaniksi sekä palveluntarjonnan että hinnan perusteella. Savas-Säätiöllä on käytössä laaja työterveyssopimus, ja halusimme saada laajuutta vastaavaa työterveyshuoltoa kaikilla paikkakunnilla. Meillä oli ollut käytössä Pihlajalinnan työterveys Etelä-Savon alueella, ja kokemukset Pihlajalinnasta olivat positiiviset. Tämän takia halusimme laajentaa sopimusta koko toiminta-alueellemme, kertoo Kröger.

 

Säännöllinen ja ennaltaehkäisevä yhteistyö työhyvinvoinnin perustana

Hyvä työterveysyhteistyö asiakasorganisaation ja työterveyshuollon välillä on erittäin tärkeää henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyössä tunnistetaan työpaikan tarpeita, sekä pyritään ennakoivaan toimintaan tunnistamalla työkykyä ja työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja kohdistamalla toimenpiteitä riittävän varhain.

Savas-Säätiön työsuojelutoimikunnassa ja työhyvinvoinnin ohjausryhmässä kartoitetaan työhyvinvointiin liittyviä haasteita ja pohditaan ratkaisuja niihin. Työhyvinvoinnin ohjausryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ja siellä Pihlajalinna on osallisena muiden toimijoiden joukossa.

– Savas-Säätiö ja Pihlajalinna tekevät tiivistä yhteistyötä ja pohtivat useita kertoja vuodessa yhdessä ennaltaehkäiseviä toimia työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tämä yhteinen työsuojelutoimikunta käy läpi arjen työhyvinvointiin liittyviä asioita ja pohtii, millaisia toimenpiteitä voisimme yhdessä tehdä. Lisäksi teemme vuosittain työhyvinvointikyselyitä, listaa Kröger.

– Toiminnan seurantaa ja arviointia tehdään säännöllisesti. Tällä varmistetaan, että toiminta on vaikuttavaa ja vastaa työpaikan tarpeita. Samalla kehitetään toimintaa entistä tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Yhteistyö Savas-Säätiön kanssa on erittäin antoisaa ja välitöntä, kertoo Pihlajalinnan asiakkuuspäällikkö Anne Väisänen.

Savas-Säätiön laajaan työterveyspakettiin kuuluu muun muassa sairaanhoidolliset palvelut, sekä Mielen huoli -linja. Erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia mietitään yhdessä Pihlajalinnan kanssa.

– Panostamme mielen hyvinvointiin ja johtamiseen. Mielen huoli -linja valittiin osaksi työterveyssopimusta, jotta henkilöstö voisi matalalla kynnyksellä hakea apua. Lisäksi tuemme mielen hyvinvointia erillisillä hankkeilla ja olemme panostaneet johtamiseen kouluttamalla esihenkilöitämme, avaa Kröger.

 

Työhyvinvoinnin johtaminen parani yhtenäisellä tiedolla

Savas-Säätiö käyttää aktiivisesti työterveysportaalia työhyvinvoinnin johtamisen apuvälineenä. Työterveysportaalia hyödyntävät esihenkilöt päivittäisessä työssä sekä johto kuukausittain.

– Työterveyspalveluiden tuottaminen oli aiemmin eri organisaatioissa, jolloin henkilökunnan hyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen oli haasteellista. Nyt pystymme saamaan raportit yhdestä paikasta, mikä helpottaa työhyvinvoinnin johtamista, kuvailee Kröger.

– Henkilöstötilinpäätös tulee helpottumaan, koska saan työterveysportaalista kaikki tiedot siitä, missä henkilöstömme hyvinvointi menee työterveyden näkökulmasta, iloitsee Kröger.

 

Savas-Säätiön ja Pihlajalinnan työterveyskumppanuus pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön

Työterveys perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ja avoimeen kommunikaatioon, mikä mahdollistaa nopean toiminnan ja hyvät yhteydet. Arjessa Savas-Säätiö hyödyntää chatia ja työterveyssovellusta, jotka tarjoavat helppoja ja nopeita väyliä henkilöstölle.

– Työterveysportaali on arvokas työkalu työkykyjohtamisessa ja päivittäisessä esihenkilötyössä. On ollut hienoa, että saamme nopeaa tukea ja apua kysymyksiimme. Pihlajalinnan asiakkuuspäällikkö on reagoinut ripeästi, ja yhteistyömme on auttanut kehittämään henkilöstön hyvinvointia erityisesti mielenterveyspalveluiden osalta. Olemme käyneet hyviä keskusteluja Pihlajalinnan kanssa eri foorumeilla, ja tavoitteenamme on ennaltaehkäisevä työhyvinvointi, kertoo Kröger.

Pihlajalinnan Työkyvyn tuki -sovellus on esihenkilön työväline työkyvyn johtamisessa. Sen avulla saadaan todellinen kuva työpaikan varhaisen tuen toiminnasta ja työkykyjohtamisesta.

– Savas-Säätiö on panostanut työkyvyn tuen toimintaan, ja esihenkilöt toimivat esimerkillisesti ennakoiden ja henkilöstöä tukien. Tällä on suuri merkitys työpaikan työhyvinvointiin, lisää Anne Väisänen.

Tiedolla johtaminen on tätä päivää: työhyvinvoinnin johtaminen pohjautuu kerättyyn tietoon, tiedon yhdistämiseen ja analysointiin sekä hyödyntämiseen kehittämällä käytäntöjä ja prosesseja. Työterveyshuollon toimintaa toteutetaan tavoitteellisesti ja toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä sovituilla mittareilla. Mikäli vaikutuksia ei synny eikä tavoitteita saavuteta, on arvioitava toimintatapoja ja kehitettävä niitä. Tiiviillä yhteistyöllä yhteinen ymmärrys ja tavoitteet kirkastuvat ja luottamus vahvistuu. Tavoitteellinen pidemmän ajan suunnitelma ohjaa toimintaa, mutta tarvittaessa pystytään tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja ratkaisuja ripeästi tilanteen niin vaatiessa.

– Työhyvinvointi kehittyy pitkällä aikajänteellä ja meillä on useita hankkeita vireillä kohti vielä paremmin voivaa henkilöstöä, toteaa Kröger.

– Henkilöstömme arvostaa eniten mahdollisuutta saada nopeasti apua työterveyslääkäriltä tai -hoitajalta. Esihenkilöille on myös tärkeää, että yhteydenottokanavat ovat helposti saatavilla ja tarjoavat nopeaa tukea esimerkiksi kolmikantakeskusteluihin liittyen. Lisäksi he arvostavat mahdollisuutta saada tarvittaessa tukea omaan johtamistyöhönsä, summaa Kröger.

 

Kuvassa vasemmalla Mira Miettinen ja oikealla Kaisa Syvävirta. Osallisuustalo Aito, Iisalmi
Lue lisää Savas-Säätiöstä
täältä.

 

 

Etsitkö yrityksellesi työterveyskumppania?
Pyydä tarjous työterveyspalveluista.

Pihlajalinnan asiakaslähtöinen ja tarpeisiin perustuva toimintamalli saa aikaan terveyttä ja työkykyä kustannustehokkaasti. Laadukas ja ennaltaehkäisevä työterveystoiminta perustuu työpaikan tuntemiseen.

Ota meihin yhteyttä, annamme sinulle tarjouksen.
PIDÄMME HUOLTA YRITYKSESI TÄRKEIMMÄSTÄ VOIMAVARASTA PIHLJALINNNA TYÖTERVEYSPALVELUILLA

Tutustu Kuopion alueen työterveyspalveluihin

Jätä tarjouspyyntö

Tyytyväiset asiakkaamme kertovat

Sunborn Group

Tiivis yhteistyö Pihlajalinnan kanssa rakentaa pohjan Sunbornin työhyvinvoinnille.

Suomen Jääkiekkoliitto Ry

Olemme tyytyväisiä siihen, että olemme pystyneet tarjoamaan laadukasta ja joustavaa työterveyspalvelua yhdessä Pihlajalinnan kanssa.

Aava Mobile Oy

Työterveyshuollon hyvä saatavuus, nopea reagointi ja kattavat vakuutukset tuovat merkittävän hyödyn työterveyspalveluihin

VRP-konserni

Pihlajalinnan työterveydellä on hyvä tuntemus yrityksestämme, toimialastamme ja henkilöstöstämme

Vaimo

Valitsimme työterveyskumppanin, joka sopii oman yrityksemme arvoihin ja imagoon

Eerola-Yhtiöt Oy

Tiivis yhteistyö ja ennakointi ovat meille tärkeitä työterveyshuollossa

Varusteleka Oy

Kotimaisuus vaikutti päätökseemme työterveyskumppanin valinnassa

Laukaan kunta

Henkilöstön tyytyväisyyteen ja jaksamiseen kiinnitetään paljon huomiota, koska hyvinvoivat työntekijät ovat voimavaramme

Netum Oy

Pihlajalinnan laaja toimipaikkaverkosto palvelee hyvin yritystämme

Alltime Oy

Meille on tärkeää työterveyspalveluiden ketteryys sekä henkilökohtaisuus

Leipomo Salonen Oy

Hyvä saavutettavuus ja räätälöitävyys olivat tärkeitä kriteereitä työterveyskumppanin valinnassa