Ta hand om den bästa resursen i ditt företag med Pihlajalinnas företagshälsovårdstjänster

Ta hand om den bästa resursen i ditt företag med Pihlajalinnas företagshälsovårdstjänster

Den bästa företagshälsovården för ditt företag

Mer än 15 000 företag har redan satt sin tillit till våra tjänster

Pihlajalinna Företagshälsovårdstjänsterna erbjuder en förebyggande och effektiv hälsovård som gör att den viktigaste resursen i ditt företag dvs. de anställda mår bra. Vi tillhandahåller företagshälsovårdstjänster på ett kundinriktat sätt. Våra verksamhetsmodeller och tjänster som grundar sig på behoven i just ditt företag åstadkommer hälsa och arbetsförmåga på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer?
Begär offert med den elektroniska blanketten eller kontakta oss.

Mer än 160

Verksamhetsställen

Mer än 15000

Kundföretag

270 000

Företagshälsovårdskunder

1 300 000

Kundbesök i året

När du väljer Pihlajalinna som företagshälsovårdspartner får du:

Tjänster som är skräddarsydda enligt storleken av och behoven i ditt företag

Sjukskötartjänsten 24/7 och distansläkarmottagningen

Ett eget företagshälsoteam som har känner ditt företag

Ett finländskt företag som partner – vi betalar all skatt till Finland

Företagshälsovård som stöder arbetstagarnas hälsa

Det är enklare, förmånligare och lättare för kroppen att hålla människan frisk, än att bota en person som redan insjuknat. Därför producerar vi tjänster som fokuserar på att hålla människor friska och att upprätthålla arbetsförmågan.

En högklassig företagshälsovård baserar sig på en ingående kännedom om arbetsplatsen. Vi erbjuder snabb och behändig vård, när och var du än behöver det. På Pihlajalinna betjänas du av ett eget företagshälsoteam som känner ditt företag och dess personal.

Läs mer om våra företagshälsovårdstjänster.

Sjukvård med fokus på företagshälsovård

Mer än 90 % av arbetsgivarna kompletterar avtalet om företagshälsovård med en frivillig sjukvård för att garantera vård i rätt tid. Avtalet om sjukvård garanterar att arbetstagaren vid behov även har snabbare tillgång till de stödåtgärder som behövs för att upprätthålla arbetsförmågan.

Lagstadgad företagshälsa

Lagen om företagshälsovård fastställer och styr företagshälsovårdens verksamhet och samarbetet med företaget. Arbetsgivaren ska ordna en lagstadgad dvs. förebyggande företagshälsovård som stödjer arbetsförmågan för sina anställda.

Företagshälsovårdens tilläggstjänster

Pihlajalinna erbjuder företagshälsovårdstjänster enligt kundens behov. Vår kundorienterade och effektiva verksamhetsmodell som baserar sig på behoven åstadkommer hälsa och arbetsförmåga kostnadseffektivt.

Tandvården inom företagshälsan

Med hjälp av tandvården som arbetsplatsen erbjuder kan man med rimliga kostnader förebygga allvarliga sjukdomar och minska på de anställdas sjukledigheter.

Arbetsplatstandvård är också ett sätt för företaget att skilja sig från sina konkurrenter och profilera sig som en föregångare i rekryteringen av arbetskraft.

Distansmottagning för företagshälsovårdskunderna

Pihlajalinnas distansmottagning är öppen dygnet runt varje dag året om.

Distansläkartjänsten i Pihlajalinna Hälsoappen sparar tid och kostnader. Vid Hälsoappens distansmottagning kan arbetstagaren diskutera med läkaren via chatten och vid behov via video.

Våra nöjda kunder berättar

Våra kunder är nöjda med våra tjänster. De har bland annat tackat oss för vårt lösningsorienterade tillvägagångssätt och smidiga kontakt. ​Därtill anser våra kunder att det är viktigt att Pihlajalinna betalar all skatt i Finland.

Pihlajalinnas Företagshälsovård har nöjda kunder. Bekanta dig med kundorganisationernas upplevelser och rekommendationer!

Begär en offert på företagshälsovårdstjänster

Vår kundorienterade verksamhetsmodell som grundar sig på behoven åstadkommer hälsa och arbetsförmåga kostnadseffektivt. En högklassig och förebyggande företagshälsovård baserar sig på en ingående kännedom om arbetsplatsen.

Kontakta oss så skickar vi dig en skräddarsydd offert.

Kontakta oss: tyoterveysmyynti@pihlajalinna.fi