Den bästa företagshälsovården
för ditt företag

Den bästa företagshälsovården
för ditt företag

Pihlajalinna Företagshälsovårdens mål är att stöda kundorganisationerna och hjälpa kunderna att uppnå sina mål.

Skräddarsydda företagshälsovårdstjänster – även för mindre företag. Samarbetet inleds med ett möte där vi bekantar oss med varandra, går igenom företagets behov och drar upp riktlinjerna för samarbetet.

Sjukvård med inriktning på företagshälsovård

Mer än 90 % av arbetsgivarna kompletterar avtalet om företagshälsovård med en frivillig sjukvård för att garantera vård i rätt tid. Avtalet om sjukvård garanterar att arbetstagaren vid behov även har snabbare tillgång till de stödåtgärder som behövs för att upprätthålla arbetsförmågan.

Sjukvården som fokuserar på företagshälsa omfattar bl.a.

Vanligtvis ingår följande:

 • sjukvård på allmänläkarnivå
 • laboratorieprov
 • bilddiagnostiska undersökningar
 • kliniskfysiologiska undersökningar
 • konsultationer av specialläkare
 • mindre ingrepp på allmänläkarnivå.

Företagshälsovårdens verksamhet ska alltid basera sig på arbetsplatsens behov och ska alltid ordnas i den omfattning som arbetet kräver.

Lagstadgad företagshälsa

Lagen om företagshälsovård fastställer och styr företagshälsovårdens verksamhet och samarbetet med företaget. Arbetsgivaren ska ordna en lagstadgad dvs. förebyggande företagshälsovård som stöder arbetsförmågan för sina anställda.

Den lagstadgade företagshälsovården omfattar

Innehåll:

 • arbetsplatsutredning och verksamhetsplan
 • hälsokontroll
 • stöd för arbetsförmågan i olika skeden av karriären
 • bedömning av arbetsförmågan
 • rådgivning och handledning
 • utlåtanden om arbetsförmågan

Dessa tjänster tillhandahålls av företagsläkaren, företagshälsovårdaren, företagsfysioterapeuten, företagshälsopsykologen, arbetsförmågecoachen och vid behov andra experter.

Företagshälsovårdens tilläggstjänster

Pihlajalinna erbjuder företagshälsovårdstjänster enligt kundens behov. Vår kundorienterade och effektiva verksamhetsmodell som baserar sig på behov åstadkommer hälsa och arbetsförmåga kostnadseffektivt.

Exempel på tillgängliga tilläggstjänster inom företagshälsovården

Vi erbjuder bland annat:

 • Tjänster inom mentalt välbefinnande
 • Coachningsprogram om välbefinnande
 • Tjänster för utvecklingen av ledarskap och chefsarbete
 • Kurser och utbildningar
 • Motionscentralerna Forevers tjänster
 • De digitala hälsotjänsterna Digiterveys®

Bekanta dig med vårt omfattande utbud av tjänster här.

God arbetsförmåga

Arbetsföra, välmående arbetstagare hjälper kundorganisationen att vara framgångsrik. Arbetsförmågan som arbetstagaren upplever påverkas av flera faktorer: arbetstagarens hälsa och funktionsförmåga samt den sociala miljön, situationen på arbetsplatsen, ledarskapet och chefsarbetet, arbetet och arbetsförhållandena, kunnandet, inställningen och motivationen.

Planering av verksamheten

En högklassig företagshälsovård baserar sig på en ingående kännedom om arbetsplatsen och en gemensamt utarbetad verksamhetsplan. Arbetsplatsutredningen ger arbetsgivaren information om arbetets och arbetsplatsens hälsomässiga betydelse för arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningen görs alltid i samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.

Läs mer

Arbetsplatsutredningen innehåller information om riskernas hälsomässiga betydelse, faktorer som berör risken för särskilt insjuknande samt förslag på att förbättra arbetsförhållandena och främja arbetsförmågan. Utifrån utredningen utarbetas en gemensam verksamhetsplan som bl.a. omfattar företagshälsovårdssamarbetets mål, arbetsplatsens behov och väsentliga åtgärder för att stöda arbetsförmågan.

Coachande praxis i alla bemötanden

I alla våra bemötanden tillämpar vi ett lösningsinriktat och positivt målinriktat förfaringssätt. Vi hjälper den enskilda kunden att ta i bruk sina resurser genom att fråga honom/henne om idéer, synsätt och positiva upplevelser. Vi ger våra kunder ansvar, idéer och utmanar dem i diskussioner.

Tandvården inom företagshälsan

Med hjälp av tandvården som arbetsplatsen erbjuder kan man med rimliga kostnader förebygga allvarliga sjukdomar och minska
på de anställdas sjukledigheter.

Arbetsplatstandvård är också ett sätt för företaget att skilja sig från sina konkurrenter och profilera sig som en föregångare i rekryteringen av arbetskraft.

Distansmottagning för företagshälsovårdskunderna

Pihlajalinnas distansmottagning är öppen dygnet runt varje dag året om.

Distansläkartjänsten i Pihlajalinna Hälsoappen sparar tid och kostnader. I Hälsoappens distansmottagning kan arbetstagaren diskutera med läkaren via chatten och vid behov via video.

Våra nöjda kunder berättar

Våra kunder är nöjda med våra tjänster. De har bland annat tackat oss för vårt lösningsorienterade tillvägagångssätt och smidiga kontakt. ​Därtill anser våra kunder att det är viktigt att Pihlajalinna betalar sin skatt till Finland.

Pihlajalinnas Företagshälsovård har nöjda kunder. Bekanta dig med kundorganisationernas upplevelser och rekommendationer!

Distansmottagning för företagshälsovårdskunderna

Pihlajalinnas distansmottagning är öppen dygnet runt varje dag året om.

Pihlajalinnas Hälsoapp är en distansläkarapplikation som är lätt att använda och riktad till personalen i ditt företag. Applikationen kan laddas ner till en iPhone från App Store och till en Android-apparat från Google Play.

Läs mer om distansmottagning

På distansmottagningen kan du diskutera med läkaren eller sjukskötaren via chatten och vid behov via video. Man kan behandla många olika slags akuta besvär via distansmottagningen, som till exempel urinvägsinfektioner, infektioner i övre luftvägarna, vanliga ögoninfektioner och utslag.

Läkaren kan även ordinera medicin, förnya recept, ge remiss för ytterligare undersökningar eller skriva ut ett sjukintyg för en kort tid i enlighet med den praxis som överenskommits med företaget. I Hälsoappens tidigare händelser kan du även se resultaten från dina tidigare laboratorieundersökningar på Pihlajalinnas mottagningar.

Tjänsten lämpar sig inte för behandlingen av en svår sjukdom eller situationer som kräver en fysisk undersökning. Läkaren bedömer din situation individuellt. Sömnmedel och psykofarmaka eller starka smärtstillande medel (HCI-läkemedel) ordineras inte via Hälsoappen. Via Hälsoappen ordineras inte heller antibiotika för öroninflammation eller bihåleinflammation, eftersom dessa förutsätter att situationen utvärderas på mottagningen.

Tjänsten är FPA-ersättningsgill sjukvård. Efter FPA-ersättningen på 50 % är mottagningsavgiften i medeltal cirka 21,50 euro. Tjänsten medför inga andra kostnader. Tjänsten faktureras med en normal faktura för företagshälsovård.

Så här laddar du ner applikationen och börjar använda den
 1. Börja med att ladda ner Pihlajalinnas Hälsoapp gratis på en iPhone från App Store och på en Android-apparat från Google Play.
 2. Identifiera dig med dina bankkoder.
 3. Vid det första besöket skapar du en egen PIN-kod, med vilken du loggar in i tjänsten i fortsättningen.
 4. Nu är du klar för ditt första besök på distansmottagningen.
 5. Välj om du vill sköta ditt ärende på distansmottagningen som företagshälsovårdskund eller som privatkund. I fortsättningen kan du som företagshälsovårdskund även sköta dina ärenden som privatkund. Välj roll innan du går till mottagningen. Tills vidare kan du inte sköta ärenden för en annan person på distansmottagningen.
työterveyspalvelut

När du väljer Pihlajalinna som företagshälsovårdspartner får du:

Tjänster som är skräddarsydda enligt storleken av och behoven i ditt företag

Sjukskötartjänst 24/7 och distansläkarmottagning

Ett eget företagshälsoteam som känner ditt företag

Ett finländskt företag som partner – vi betalar all skatt till Finland

Vill du veta mer? Begär offert med den elektroniska blanketten eller kontakta oss.