Työterveyshuolto voi vähentää pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä yhteistyön ja laadukkaan toiminnan avulla

Työvoimapula ja työväestön ikääntyminen ovat haasteita, joita koko yhteiskuntamme kohtaa. Työvoimapulaa voisi kuitenkin helpottaa työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen. Miten työterveys voi asiaan vaikuttaa? Pihlajalinnan työterveyden ja yleislääketieteen erikoislääkärin Jarmo Kuronen valaisee eri toimien vaikuttavuutta. 

Työvoimapula ja työväestön ikääntyminen ovat haasteita, joita koko Eurooppa kohtaa. Väestörakenteen vuoksi työntekijöitä poistuu työelämästä enemmän kuin uusia tulee tilalle. Työelämästä poistumisen syinä voivat olla työeläkkeen lisäksi myös työttömyys ja siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle. Usein työkyvyttömyys johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista tai mielenterveysongelmista, kuten masennuksesta ja päihdeongelmista. Yhteiskunnassa etsitäänkin aktiivisesti tapoja pidentää työuria. 

 

Jarmo Kuronen käsittelee väitöskirjassaan työterveyshuollon mahdollisuuksia vähentää pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä. Väitöskirjan tutkimus tehtiin yhteistyönä yritysten ja työntekijöiden kanssa. Tutkimusmateriaali koostui laatumittauksista, jotka kattoivat työntekijöiden työkyvyn tukemisen, osatyökykyisten terveystarkastukset, masennuksen hoidon, alkoholin käytön seurannan, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveysongelmien ilmaantuvuuden. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia kysymyksiä: 

 

  1. Voiko työterveyshuollon verkostoituminen laatua kehittäessä vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista? 
  1. Voivatko työkyvyn palauttamisen tukitoimet vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden tarvetta? 
  1. Mitkä tekijät vaikuttavat työterveyslääkäreiden ja -hoitajien aktiivisuuteen puuttua työntekijöiden alkoholin liikakäyttöön? 
  1. Noudattavatko työkyvyn tukitoimien aloitus, prosessi ja lopputulokset kansallisia lakeja ja suosituksia? 

 

Yhteistyöllä on merkitystä

 

Tutkimus osoitti, että systemaattinen laadun parantaminen voi vähentää pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä ja edistää osatyökyvyttömyyseläkkeiden käyttöä. Yksistään jo liittyminen työterveyshuollon laatuverkostoon tuotti positiivisia tuloksia. Aktiivisella alkoholin suurkulutukseen  puuttumisella, työkykyriskien tilastomittareiden seurannalla ja sitä kautta tarttumisella työkykyongelmiin sekä työterveyshuollon laatuvastaavien kouluttamisella oli suurempi vaikutus tuloksiin kuin esimerkiksi yksittäisen sairauden hoidon tehostamisella. Tutkimus toi esiin myös työntekijöiden oman aloitekyvyn ja esihenkilöiden roolin tärkeyden työkykyä tukevien toimenpiteiden käynnistämisessä. 

 

Tutkimus toi uutta tietoa verkostoituneen työterveyshuollon vaikutuksista työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisyssä, alkoholiongelmien tunnistamisessa ja osatyökykyisten tukemisessa. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että työterveyshuollolla on rooli päätöksenteossa, vaikka päävastuu työkyvyn tukemisen osalta on työpaikoilla. Tulokset korostavat yhteistyön merkitystä ja kannustavat  myös laadun parantamiseen työterveyshuollon alalla. Pääviestinä on, että suunnitelmallinen, yhteistyöhakuinen työterveyshuolto voi olla vaikuttavaa.  

 

Jarmo Kuronen 

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri 

 

Väitöskirja tarkastettiin ja hyväksyttiin Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa 29.8.2023. Koko väitöskirja luettavissa täältä. 

 

 

Aikaisemmat ajankohtaiset uutiset

Johda itseäsi kuin Hercule Poirot

Toimitko työssäsi kuin Hercule Poirot? Mitä paineisempi tilanne, sitä varmimmin mestarietsivä ilmoitti kaikille osapuolille vetäytyvänsä...

Kokonaisvaltainen työergonomia

Mitä tarkoittaa ergonomia? Sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista työ ja luonnonlait (ergo ja nomos). Tässä työ tarkoittaa työelämässä...

Pidetään huolta työkyvystä

Suomalaisessa työelämässä ilmenee vanhaa yksioikoista suhtautumista sairaudesta aiheutuvaan työkyvyttömyyteen. ”Tulet töihin vasta, kun olet täysin...

Influenssa voi tulla kalliiksi

Tiesitkö, että terve työikäinen voi sairastaa influenssaviruksen vuoksi viikon ajan? Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on keskimäärin 400...

Tunnetko oman työkykyvalmentajasi?

Pihlajalinnan moniammatilliseen työterveyshuoltotiimiin kuuluu myös työkykyvalmentaja, joka toimii työterveyshuollossa sosiaalialan asiantuntija...

Arjen ajankäytön lautasmalli

Syyskauden käynnistyminen tarkoittaa monilla arkirutiineihin palaamista. Rutiinit – nuo mainio renki, vaan viheliäinen isäntänä. Uusi syyskausi...