VET DU hur du och dina medarbetare mår?

LÅT OSS REDA UT DET TILLSAMMANS 

Med hjälp av Välbefinnandeanalysen inom våra digitala hälsotjänster utreder vi läget beträffande välbefinnandet inom organisationen, samt arbetsförmågan på individ- och gruppnivå. Det är alltid lättare och effektivare att baserat på fakta rikta hälsoåtgärderna så att de motsvarar de verkliga behoven och välja metoder för att stödja och förbättra personalens välbefinnande. 

 

Analysen av välbefinnandet inom organisationen innefattar: 

Rapport på företagsnivå  

  • samt genomgång av rapporten 1 timme 
  • det är också möjligt att få separata rapporter på organisationsnivå, priset för varje enskild tilläggsrapport är 490 €
     

OCH en elektronisk kartläggning av välbefinnandet  

  • innefattar en analys av välbefinnandet på individnivå 
  • pris: företag med 10–49 anställda 
  • större organisationer enligt prislistan 
  • Pris moms 0% 

 

 

ANALYS AV VÄLBEFINNANDET INOM ORGANISATIONEN 490€ 

KARTLÄGGNING AV VÄLBEFINNANDET 9 €/pers. 

Kontakt här.

Nyheter

Kvinnan, klimakteriet och arbetslivet

Ledvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, svettning? Känns det som om den höga nivån på yrkeskunskapen och kunnandet plötsligt är på väg att...

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...