VET DU hur du och dina medarbetare mår?

LÅT OSS REDA UT DET TILLSAMMANS 

Med hjälp av Välbefinnandeanalysen inom våra digitala hälsotjänster utreder vi läget beträffande välbefinnandet inom organisationen, samt arbetsförmågan på individ- och gruppnivå. Det är alltid lättare och effektivare att baserat på fakta rikta hälsoåtgärderna så att de motsvarar de verkliga behoven och välja metoder för att stödja och förbättra personalens välbefinnande. 

 

Analysen av välbefinnandet inom organisationen innefattar: 

Rapport på företagsnivå  

  • samt genomgång av rapporten 1 timme 
  • det är också möjligt att få separata rapporter på organisationsnivå, priset för varje enskild tilläggsrapport är 490 €
     

OCH en elektronisk kartläggning av välbefinnandet  

  • innefattar en analys av välbefinnandet på individnivå 
  • pris: företag med 10–49 anställda 
  • större organisationer enligt prislistan 
  • Pris moms 0% 

 

 

ANALYS AV VÄLBEFINNANDET INOM ORGANISATIONEN 490€ 

KARTLÄGGNING AV VÄLBEFINNANDET 9 €/pers. 

Kontakt här.

Nyheter

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...

Finlands Ishockeyförbund rf

Välbefinnandet hos personalen på Finlands Ishockeyförbund baserar sig på en passion för ishockey och en förebyggande företagshälsovård.