Vi förbättrar servicekanalerna för våra kunder inom företagshälsovården

I fortsättningen betjänar vi företagshälsovården via egna servicelinjer för olika former av  kundrelationer. Genom att åtskilja servicelinjerna gör vi kundservicen smidigare och förbättrar servicens kvalitet.

Som en del av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi tillsammans med våra kunder utrett deras behov och önskemål. På basis av kundnöjdhetsenkäter har vi upptäckt att det finns ett behov av egna servicekanaler för olika former av kundrelationer.  Därmed skapar vi servicelinjer som motsvarar de olika avtalsformerna bland våra företagshälsovårdskunder som använder sig av Sjukskötartjänsten. Alla våra kunder kan använda sig av både elektronisk service och ett servicenummer.

– Tidigare betjänade våra sjukskötare och hälsovårdare alla företagshälsovårdskunder via en och samma kanal oberoende av avtalsform. I fortsättningen kan vi bättre identifiera varje kunds behov i och med att kunden styrs direkt till det team som är förtroget med kundens avtalsform och de tjänster som ingår där. På så sätt kan vi betjäna våra kunder smidigare än tidigare, samt bättre och snabbare erbjuda dem den hjälp de behöver, konstaterar ledande företagsläkare Henni Hyytiä-Ilmonen.  

I slutet av hösten kommer vi att informera de kunder som berörs av ändringen. 

Som stöd för personalkommunikationen kommer vi också att producera material till våra kunder om ändringen. Våra kunder behöver i detta skede inte göra något på grund av ändringen.  

Nyheter

Kvinnan, klimakteriet och arbetslivet

Ledvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, huvudvärk, svettning? Känns det som om den höga nivån på yrkeskunskapen och kunnandet plötsligt är på väg att...

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...