Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad

 

Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av företagshälsovårdstjänsterna för sin personal sedan januari 2022. Samtalen via telefontjänsten Sinnesro har utöver övriga åtgärder minskat frånvaron på grund av psykiska problem i Kangasala stad.

 

När ni tar i bruk Pihlajalinnas Sinnesro-linje, kan den anställda med låg tröskel ta kontakt när något tynger. Man kan kontakta Sinnesro-linjen till exempel i ärenden som gäller sinnesstämning, ork och andra ärenden som handlar om att leva ett bra liv. Vid behov hänvisas klienten till företagshälsovårdsteamet.

 

Det första samtalet omfattar en kort genomgång av situationen och hur man bör gå vidare med situationen. Vid behov bokar man en tid för en längre diskussion med en Sinnesro-skötare eller inom det egna företagshälsovårdsteamet. Man bör ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt för att säkerställa att funktionsförmågan och livskvaliteten förblir så goda som möjligt.

 

Sinnesro-linjen betjänar vardagar klockan 8–18 endera per telefon eller via chatten i Pihlajalinnas hälsoapp. Man kan också boka tid till en Sinnesro-skötarmottagning via Pihlajalinnas elektroniska tidsbokning.

 

Kangasala stad anser att Sinnesro-linjen har varit till nytta. År 2022 minskade frånvaron på grund av psykiska problem i Kangasala stad.

– Personalen har gett oss positiv respons om tjänsten. Det att tjänsten är snabb och att man kan ta kontakt med låg tröskel har fått beröm, säger personalchefen Eija Tetri-Lähde.

 

Under de senaste åren har anställda inom kommunsektorn belastats av en kraftig förändring i verksamhetsmiljön. Liksom inom övriga branscher kan belastningen utöver arbetet också bero på eventuella utmaningar i privatlivet. Kangasala stad som arbetsgivare har på nytt år 2023 fått märket Må bra av jobbet, som MIELI, Psykisk Hälsa Finland rf. beviljar som ett bevis på arbete som har utförts för att främja den mentala hälsan.

 

De anställda på Kangasala stad som har använt sig av tjänsten Sinnesro har berättat för Pihlajalinna att de orkar bättre på arbetet. De har varit väldigt nöjda med den snabba hjälpen och stödet som de har fått.

 

”Goda, rensande samtal. Ett gott och tydligt bemötande.”

”En snabb respons på behovet av hjälp.”

”Jag har en lättad känsla då jag fick berätta om saker som tyngt mig. Livet känns nu mycket ljusare.”

”Jag sover bättre och kan agera bättre än innan.”

”Jag har lärt mig sätt att förhålla mig till saker och att agera på olika sätt.”

” Jag har lärt mig att acceptera osäkerheter och att lyssna på mina tankar och känslor på ett accepterande sätt.”

”Jag fick i synnerhet beredskap för förändring och förmågan att betrakta mig själv och mina känslor.”

”Jag fick mer hopp.”

Mer information om Sinnesro-linjen för företagshälsovårdskunder (på finska)

 

Vill du veta mer?

Det lönar sig att ta hand om de anställdas ork och välbefinnande. En frisk och motiverad arbetstagare är en verklig resurs och konkurrensfördel för företaget. Låt oss diskutera hur vi kan förbättra effektiviteten i er företagshälsovård.

Lämna en offertbegäran på företagshälsovårdstänster.

 

Vi erbjuder alla våra kunder

  • Utmärkta digitala tjänster
  • En chatt med sjukskötaren dygnet runt och en telefontjänst för företagshälsovårdskunderna
  • Bra förmåner för företagshälsovårdskunderna
  • Skräddarsydda tjänster för kundföretagens behov
  • Ett eget företagshälsovårdsteam
  • Ett finländskt företag som partner – vi betalar all skatt till Finland

 

 

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...