Motionens inverkan på det psykiska välbefinnandet

Motion hjälper till att öka och upprätthålla den mentala hälsan

Motion är en de centrala sakerna som inverkar på den mentala hälsan och välbefinnandet. De flesta människor tycker att det känns bra att röra på sig och motion har konstaterats stärka den upplevda självförmågan, det vill säga tron på sina egna förmågor. Detta är en av de mekanismer genom vilka motion har konstaterats förebygga depression och ångest.

Motion utvecklar också de kognitiva förmågorna. Dessa effekter är i många avseenden långvariga och bestående. Det är känt att regelbunden motion till exempel förändrar sättet sinnet reagerar på olika stressituationer i livet. Motion är också en bra metod för snabbunderhåll av psyket: vid sidan av intensivt kunskapsarbete hjälper motion till att hålla sinnet skarpt under arbetsdagen och främjar hjärnans förmåga att skapa nya idéer. Motion hjälper dig också att sova bättre, vilket förbättrar minnets funktion.

Varför är det så? Människans psyke är biologi, liksom också rörlighet. Både sker inom samma varelse, och de ömsesidiga effekterna mellan rörelsen och psyket kan förklaras med många slags kopplingar som evolutionen format mellan hjärnan och andra kroppsdelar. Utan att närmare gå in på dessa mekanismer kan man sammanfatta: rörelse och psyket är starkt kopplade till varandra!

Motion är också ett läkemedel för psyket

Det som berättades tidigare förklarar för sin del också hur och varför motion fungerar som behandling. Regelbunden motion fungerar utmärkt som del av vården av till exempel depression och diabetes. Daglig motion, såsom promenader, har en positiv inverkan på välbefinnandet, humöret och sömnen.

Arbetstagaren får handledning för att hitta rätt form och rätt dosering av detta läkemedel till exempel genom individuell motionsrådgivning på företagsfysioterapeutens mottagning. Beaktande av den fysiska aktiviteten är en del av de flesta tjänster som företagshälsovården erbjuder och som riktar sig till individer, till exempel hälsogranskningar.

Hur ska man röra på sig och hur mycket?

Vilken motionsform man väljer verkar inte spela någon större roll för det psykiska välbefinnandet. Det viktiga är att man över huvud taget rör på sig och att man själv tycker om den valda motionsformen, och att motionen blir en vana. Motionen kan således vara att cykla till jobbet eller att undvika att använda hiss. Också att motionera för motionens skull har samma positiva inverkan på psyket. Samvaron som är en del av gruppträning skapar i alla fall hos en del av oss en känsla av samhörighet, som i sig ökar välbefinnandet. Ett särskilt element som är värt att nämnas är naturen: att röra sig i en naturmiljö har särskilt gynnsamma psykologiska effekter.

Den tillräckliga eller optimala mängden motion för den mentala hälsan och det psykiska välbefinnandet är inte helt känd. Dosering enligt den allmänna motionsrekommendationen, det vill säga 2,5 timmar rask motion per vecka eller 1 timme och 15 min ansträngande motion per vecka, fungerar säkert. Redan en promenad per vecka är till nytta. Det är också bra att notera att personer som rör på sig lite har den största nyttan av att börja motionera eller öka mängden motion.

Utöver motionen är det också viktigt att se till att man återhämtar sig, det vill säga prioritera sömn, annan vila och avslappning för att jämna ut kroppen olika stresstillstånd, också sådana som orsakas av motion. Låt oss lyfta fram ännu en form av rörelse: att andas djup är också rörelse. I synnerhet medveten andning hjälper till att slappna av sinnet och att förankra sig i nuet.    

Arbetsgivaren kan också påverka

Skapandet av en motionsfrämjande kultur på arbetsplatsen och på arbetstagarens initiativ främjar också det psykiska välbefinnandet. Stödet från arbetsgivaren kan till exempel innebära olika idrottsförmåner på fritiden. Under arbetsdagen kan motionen främjas till exempel genom promenadmöten (också på distans), gåmattor vid skrivbordet eller möjligheten att motionera under arbetsdagen.

I den här artikeln har vi lyft fram den genomsnittliga nyttan människor har av motion. Hur stor nytta man i slutändan har av motion varierar från människa till människa. Om du ännu funderar på om motion kan ha en positiv inverkan på ditt välbefinnande, får du reda på det genom att prova.

Motionsglädje!

 

Lauri Raivo

servicechef, företagsfysioterapi

Källor: Duodecim, Terveyskirjasto, UKK-institutet

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...