Känner du din egen arbetsförmågecoach?

Till Pihlajalinnas mångprofessionella företagshälsovårdsteam hör också en arbetsförmågecoach som i företagshälsovården arbetar med yrkesbeteckningen sakkunnig inom det sociala området.

Arbetsförmågecoachen är expert inom områden som arbetsförmåga och fortsättning av karriären och hjälper dig i frågor som berör rehabilitering, service- och förmånsnätverk samt förändringar och övergångsskeden i karriären

Tillsammans med arbetsförmågecoachen kan du fundera på frågor med anknytning till ditt arbetsliv, till exempel i övergångsskeden i din karriär, inriktningen på din framtida karriär, möjligheter att fortsätta i arbetslivet, utbildningsstigar, rehabiliteringsmöjligheter som är lämpliga för dig, förmånsfrågor eller kanske din framtida pensionering och frågor som den väcker. Arbetsförmågecoacherna hjälper dig också att fylla i olika ansökningar.

Arbetsförmågecoacherna deltar i företagshälsoförhandlingarna när man diskuterar dessa frågor. De fungerar också som en länk mot arbetspensionsbolagen och hjälper dig med yrkesinriktade rehabiliteringstjänster när du av hälsoskäl måste byta yrke. Då kan arbetsförmågecoachen på uppdrag av arbetspensionsbolaget fungera som stöd för dig under hela processens gång.

Du får tid hos din egen arbetsförmågecoach via din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare. Arbetsförmågecoacherna betjänar även på distans.

 

”Arbetsförmågecoachen fungerar som ledsagare och hjälper kunden att se framåt i arbetskarriärens övergångsskeden”, säger Nina Vanhanen, Pihlajalinnas ledande arbetsförmågecoach”

 

Arbetsförmågecoachen hjälper till exempel i följande situationer:

  • rehabiliteringshandledning och -rådgivning
  • handledning till rätt service- eller förmånssystem
  • uppgörande av karriärplan, kartläggning av möjligheter till fortsatt karriär och stöd i karriärens övergångsskeden.
  • kartläggning av möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering och stöd i den yrkesinriktade rehabiliteringsprocessen som arbetspensionsbolagets partner
  • utbildningsplaner, ansökningsprocesser och uppföljning.

 

Läs även

https://www.pihlajalinna.fi/palvelut/tyoterveysasiakkaat/tyoterveys/palvelut/tyokykyvalmennus

 

Begär en offert på företagshälsovårdstjänster

Pihlajalinnas kundorienterade behovsbaserade verksamhetsmodell genererar kostnadseffektivt hälsa och arbetsförmåga. En högklassig och förebyggande företagshälsovård baserar sig på en ingående kännedom om arbetsplatsen. Kontakta oss så skickar vi dig en skräddarsydd offert.

Läs mer om Pihlajalinnas företagshälsovårdstjänster

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...