Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka?
Kostnaden för en sjukledighetsdag är i genomsnitt 400 euro.

En exempelorganistaion har 100 anställda och om fem dem av dem insjuknar i influensa:

  • Insjuknandet i influensa orsakar sammanlagt ca 50 sjukledighetsdagar
    (i genomsnitt ca 7-10 dagar per sjuk arbetstagare).
  • Forskningsresultat visar att en sjukledighetsdag kostar organisationen ca 400 euro,
    vilket betyder att kostnaderna uppgår till 20 000 euro och därtill uppstår det kostnader för användningen av sjukvårdens tjänster.
  • Influensavaccin för alla 100 anställda inom organisationen kostar 4 900 euro (49 €/pers), det vill säga inbesparingen av investeringen är i det här fallet minst 15 000 euro.

Organisationen får bäst nytta av investeringen när så många anställda som möjligt tar vaccinet. Gör det möjligt för dina anställda att skydda sig genom att erbjuda influensavaccin som en del av företagshälsovårdstjänsterna. 

Gör det möjligt för dina anställda att skydda sig mot allvarlig influensa

Bästa nyttan ger vaccinet när så många som möjligt på arbetsplatsen tar vaccinet.   Det lönar sig att börja vaccineringen nu för att det skydd som vaccinet ger hinner utvecklas innan den egentliga epidemin börjar.  I Finland brukar influensaepidemins topp vanligtvis infinna sig vid årsskiftet. Nedan hittar du anvisningar som vi har sammanställt till era anställda. Att vaccinera sig är vars och ens eget beslut.

Ladda ner och skicka PDF-meddelandet till de anställda här.

Nyheter

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...

Finlands Ishockeyförbund rf

Välbefinnandet hos personalen på Finlands Ishockeyförbund baserar sig på en passion för ishockey och en förebyggande företagshälsovård.