Målet med den nya arbetarskyddslagen är att främja arbetsförmågan

Att upprätthålla arbetsförmågan är en av de största utmaningarna i arbetslivet. Med åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan kan man både locka nya arbetstagare och hålla dem kvar, och genom att förebygga sjukfrånvaron och arbetsoförmåga kan man minska på direkta kostnader. Arbetsförmågan har direkta effekter på både arbetsgivaren och samhället i form av kostnader. På grund av detta har arbetsgivarnas förpliktelser preciserats även vad gäller arbetssäkerheten i den nya arbetarskyddslagen. 
  

Arbetarskyddslagen som förpliktar arbetsgivare kompletterades i början av juni och då preciserades arbetsgivarnas arbetarskyddsförpliktelser. Syftet med lagen är att minska tidigt utträde ur arbetslivet och öka möjligheterna att upprätthålla arbetsförmågan och arbeta längre. 

 

Arbetsgivaren ska i fortsättningen i sin riskbedömning beakta faktorer som belastar arbetet, arbetsarrangemangen och en fungerande social arbetsgemenskap. Det kan till exempel vara fråga om en alltför stor informationsmängd, för många avbrott som stör arbetet, svåra situationer med kunder, en alltför stor arbetsbörda eller brister i arbetsgemenskapens interaktion. 

 

Bra arbetsarrangemang hjälper de anställda att orka

 

Arbete är förknippat med många belastningsfaktorer som ofta orsakar stress och som det kräver tid att återhämta sig från. En långvarig belastning kan leda till kronisk stress, vilket kan leda till utmattningssymtom. Upp till var fjärde arbetstagare i Finland upplever i olika grad utmattning på arbetsplatsen. Utmattning orsakar störningar i produktiviteten och samarbetet samt ekonomisk förlust bland annat i form av långa sjukledigheter. 

 

Det är ytterst viktigt att vi värnar om arbetstagarnas vardag och den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. I bästa fall är detta en betydande resurs på arbetsplatsen. En god anda inom arbetsgemenskapen är en viktig sammanhållande kraft till exempel vid förändringar. Även arbetets meningsfullhet är fortfarande en av de viktigaste faktorerna i arbetslivet – särskilt för nya generationer som stiger in i arbetslivet. För många av oss är arbetet en viktig del av vårt liv eftersom vi genom arbetet är en viktig del av samhället.  

 

Hjälp med att uppfylla de nya förpliktelserna
 

Pihlajalinnas företagshälsoteam hjälper organisationer med arbetshälsan. Företagspsykologerna i teamen hjälper chefer och arbetsgemenskaper att identifiera och förebygga risker. Vi hjälper med att tolka kraven i den nya arbetarskyddslagen. 

 

Pihlajalinnas företagshälsoteam gör en kartläggning av belastningsfaktorer och resurser i det dagliga arbetet på en arbetsplats och arbetsgemenskapens sociala funktion. Vid en arbetsplatsutredning ger man handledning till enhetscheferna och granskar till exempel innehållet i hälsogranskningen av en viss yrkesgrupp. Därtill hjälper vi genom att erbjuda informationsinslag, workshoppar och coachning bland annat för smidig interaktion, bra samarbete, psykologisk trygghet samt för att stärka resurserna på arbetsplatsen. 

Kontakta din egen företagshälsovårdare – vi vägleder. 

 

Nyheter

Totalergonomi i arbetet

Vad avses med ergonomi?  Ordet ergonomi kommer från grekiskans ord för arbete och naturlagar (ergo och nomos). Här avses sådant arbete som utförs i...

Fysisk ergonomi vid datorarbete

När det gäller datorarbete ser många spändhet och smärta i nacke och skuldror som en självklar och oundviklig del av arbetet. Det är viktigt att...

För en bra TULE-hälsa

Avsikten med den här texten är att reda ut begreppen på den spelplan där vi – kundorganisationerna, företagshälsovården och andra aktörer –...

Influensa kan bli dyrt

Visste du att en frisk person i arbetsför ålder kan vara sjuk på grund av influensavirus i en vecka? Kostnaden för en sjukledighetsdag är i...

Kangasala stad

Samtalen via telefontjänsten Sinnesro minskade frånvaron i Kangasala stad   Kangasala stad har erbjudit Sinnesro-linjen som en del av...