Uuden työturvallisuuslain tavoitteena on työkyvyn edistäminen

Työelämän yksi isoimmista haasteita on työkyvyn ylläpitäminen. Työkyvyn ylläpitämiseen käytetyillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia.

 

Työkyvyn ylläpitämiseen käytetyillä toimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa niin yhtiön vetovoimaan ja pitoon kuin työntekijöistä syntyviin suoriin kustannusvaikutuksiin sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyden ehkäisyn avulla. Työkyvyllä on suoria vaikutuksia paitsi työnantajan myös yhteiskunnan kulujen muodostumiseen. Tästä syystä työnantajien velvoitteita on tarkennettu myös työturvallisuuden osalta osana uutta työturvallisuuslakia.

Työnantajia velvoittava Työturvallisuuslaki sai kesäkuun alusta täydennyksiä, joilla tarkennetaan työnantajien työturvallisuuden velvoitteita. Lain tavoitteena on vähentää varhaista työelämästä poistumista ja lisätä mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

 

Työnantajan on jatkossa otettava riskienarvioinnissa huomioon työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä tai epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

 

Hyvin järjestetty työ on voimavara työntekijän jaksamiseen

 

Työhön liittyy monia kuormitustekijöitä, jotka aiheuttavat tyypillisesti stressiä ja vaatii aikaa palautumiseen. Pitkittynyt kuormitus voi johtaa kroonistuvaan ylivireyteen ja voi johtaa pitkittyessään uupumisoireisiin. Suomalaisilla työpaikoilla uupumusta esiintyy eri asteisesti jopa joka neljännellä työntekijällä. Uupumus aiheuttaa tuottavuuden ja yhteistyön häiriöitä sekä puhdasta taloudellistakin menetystä muun muassa pitkien sairauslomien muodossa.

 

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että pidämme huolta, että työarki ja sosiaalinen toimivuus työpaikalla on kunnossa. Parhaimmillaan tämä on merkittävä voimavara työpaikalla. Työyhteisön hyvä henki on tärkeä koossapitävä liima esimerkiksi muutosten keskellä. Myös työn merkityksellisyys on yhä tärkeimpiä asioita työelämässä – erityisesti uusilla työelämään astuvilla sukupolvilla. Työ on monelle meistä tärkeä osa elämää, sillä työn kautta olemme tärkeä osa yhteiskuntaa.

 

Apua uusien velvoitteiden työstämiseen

 

Pihlajalinnan työterveystiimit ovat organisaatioiden tukena työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tiimien työterveyspsykologit auttavat esihenkilöitä ja työyhteisöjä riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Autamme hahmottamaan uuden työturvallisuuslain vaatimuksia.

 

Pihlajalinnan työterveystiimien toteuttamissa työpaikkaselvityksissä kartoitetaan kohdekohtaisia kuormitustekijöitä ja voimavaroja työarkeen ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyen. Työpaikkaselvityksessä annetaan tarkempaa ohjausta yksiköiden esihenkilöille ja tarkastella vaikkapa tarkemmin tietyn ammattiryhmän terveystarkastusten sisältöä. Lisäksi autamme tarjoamalla tietoiskuja, työpajoja ja valmennuksia muun muassa sujuvan vuorovaikutuksen, hyvän yhteistyön, psykologisen turvallisuuden sekä voimavarojen vahvistamiseen työpaikalla.

 

Olethan yhteydessä omaan työterveyshoitajaasi – me autamme eteenpäin.

Aikaisemmat ajankohtaiset uutiset

Johda itseäsi kuin Hercule Poirot

Toimitko työssäsi kuin Hercule Poirot? Mitä paineisempi tilanne, sitä varmimmin mestarietsivä ilmoitti kaikille osapuolille vetäytyvänsä...

Kokonaisvaltainen työergonomia

Mitä tarkoittaa ergonomia? Sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista työ ja luonnonlait (ergo ja nomos). Tässä työ tarkoittaa työelämässä...

Pidetään huolta työkyvystä

Suomalaisessa työelämässä ilmenee vanhaa yksioikoista suhtautumista sairaudesta aiheutuvaan työkyvyttömyyteen. ”Tulet töihin vasta, kun olet täysin...

Influenssa voi tulla kalliiksi

Tiesitkö, että terve työikäinen voi sairastaa influenssaviruksen vuoksi viikon ajan? Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus on keskimäärin 400...

Tunnetko oman työkykyvalmentajasi?

Pihlajalinnan moniammatilliseen työterveyshuoltotiimiin kuuluu myös työkykyvalmentaja, joka toimii työterveyshuollossa sosiaalialan asiantuntija...

Arjen ajankäytön lautasmalli

Syyskauden käynnistyminen tarkoittaa monilla arkirutiineihin palaamista. Rutiinit – nuo mainio renki, vaan viheliäinen isäntänä. Uusi syyskausi...